Při řízení lidských zdrojů máme svoji strategii, k jejímž základním cílům patří:   rozvoj intelektuálního kapitálu, zabezpečení personálních procesů, zamezení nežádoucí fluktuace zaměstnanců, eliminace krizových případů.


Při řízení lidských zdrojů využíváme personální controlling. K hlavním tématům každodenní práce patří: optimalizace struktury zaměstnanců, adaptace a příprava zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, personální marketing, zdokonalení práce s personálními náhradami, hodnocení a oceňování zaměstnanců.